บริษัท แอลอีดีเซฟ(ประเทศไทย) จำกัด

ดูบทความไฟ LED นวัตกรรมเปลี่ยนโลก ประหยัดไฟให้ชาติ

ไฟ LED นวัตกรรมเปลี่ยนโลก ประหยัดไฟให้ชาติ

ไฟ LED นวัตกรรมเปลี่ยนโลก ประหยัดไฟให้ชาติ

     ความร่วมมือของทุกภาคส่วน จะช่วยให้ประเทศผ่านพ้นสถานการณ์ด้านพลังงาน ขณะเดียวกันก็เป็นการปรับพฤติกรรมให้มีการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประสิทธิภาพในระยะยาว ซึ่งนอกจากโครงการปฏิบัติการ 3 ป. “ปิดไฟ ปรับแอร์ ปลดปลั๊ก” ช่วยชาติประหยัดพลังงาน ของกระทรวงพลังงานคือ งาน”LED EXPO THAILAND 2013” เป็นการแสดงนวัตกรรมการประหยัดพลังงานด้านแสงสว่างด้วยหลอด LED โดย กฟผ. จะเป็นเจ้าภาพจัด ในช่วงหน้าร้อนของทุกปี เป็นช่วงที่ประชาชนใช้ไฟฟ้าสูงสุด

     การเลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานก็นับว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหยิ่นกว่ากัน กฟผ. ได้ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างมาอย่างต่อเนื่อง จากหลอดไส้ สู่หลอดตะเกียบ หลอดผอมเบอร์ 5 และหลอดผอมมาก (T5) จนถึงหลอด ไฟ LED ในปัจจุบัน

     หลอดไฟ LED (Light Emitting Diode) คือ หลอดประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 30-85 เมื่อเทียบกับหลอดไฟทั่วไป และยังมีอายุหลอดยาวนาน เหมาะกับการใช้ในพื้นที่ที่บำรุงรักษายาก ทั้งยังมีความทันสมัย รูปแบบสวยงาม ทนต่อแรงสั่นสะเทือนไร้สารปรอท ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม จนมีการนำหลอด LED ไปใช้งานในหลายรูปแบบนอกเหนือจากไฟฟ้าแสงสว่าง อาทิ จอโทรทัศน์ จอโทรศัพท์เคลื่อนที่ รถยนต์ เป็นต้น

     ด้วยคุณลักษณะอันโดดเด่นนี้ กฟผ. จึงดำเนินการนำร่องเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนในพื้นที่เขื่อนขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนวชิราลงกรณ จากหลอด High Pressure Sodium ขนาด 125-400 วัตต์ เป็นหลอด LED ขนาด 55 ,70 และ 85 วัตต์ จำนวน 1,700 หลอด ผลปรากฏว่าช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลงถึงร้อยละ 60-70 หรือคิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 1.13 ล้านหน่วย/ปี ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงปีละประมาณ 3.12 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 740 ตัน/ปีซึ่งยืนยันได้ถึงศักยภาพของหลอด LED ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

     นอกจากนั้นโดยดำเนินการพัฒนาและติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 นำร่องในหลอด LED ชนิดโคมไฟถนน และชนิด MR 16 ก่อนจะขยายผลไปสู่หลอด LED ชนิดอื่นๆ ต่อไป

     การนำหลอด LED ชนิดโคมไฟถนนไปเปลี่ยนทั่วประเทศ จำนวน 1 ล้านหลอด จะช่วยลดพลังงานไฟฟ้าลงถึง 1,500 ล้าน/ปี ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 4,500 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 910 ตัน/ปี และหากนำหลอด LED ชนิด MR 16 ไปเปลี่ยนแทนหลอดฮาโลเจน (Halogen) ที่ใช้ในภาคธุรกิจและโรงแรม จำนวน 500,000 หลอด จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้อีก 12 ล้านหน่วย/ปี ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 36 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 6.6 ล้านตัน/ปี

03 กันยายน 2560

ผู้ชม 1962 ครั้ง

Engine by shopup.com