บริษัท แอลอีดีเซฟ(ประเทศไทย) จำกัด

ดูบทความมาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง

มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง

 

มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไป

ประเภทอุตสาหกรรม

อาคาร/พื้นที่

ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง(ลักซ์)

บริเวณพื้นที่ทั่วไปของอาคาร

ทางเข้า

 

 

- ทางเข้าห้องโถง หรือห้องพักรอ 

200

 

- บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์ หรือโต๊ะติดต่อลูกค้า

400

 

- ประตูทางเข้าใหญ่ของสถานประกอบกิจการ

50

 

- ป้อมยาม

100

 

- จุดขนถ่ายสินค้า

100

 

พื้นที่สัญจร

 

 

- ทางเดินในพื้นที่สัญจรเบาบาง

20

 

- ทางเดินในพื้นที่สัญจรหนาแน่น

50

 

- บันได

50

 

ห้องฝึกอบรมและห้องบรรยาย

 

 

- พื้นที่ทั่วไป 

300

 

อาคารสถานีขนส่ง(ท่าอากาศยาน ท่ารถ และสถานีรถไฟ)

 

 

- ห้องจองตั๋วหรือห้องขายตั๋ว

400

 

ห้องคอมพิวเตอร์

 

 

- บริเวณทั่วไป

400

 

ห้องประชุม

300

 

งานธุรการ

 

 

- ห้องถ่ายเอกสาร

300

 

- ห้องนิรภัย 

100

 

โรงอาหาร

 

 

- พื้นที่ทั่วไป

200

 

- บริเวณโต๊ะเก็บเงิน

300

 

โรงซักรีด

 

 

- บริเวณห้องอบหรือห้องทำให้แห้ง 

100

 

ห้องครัว

 

 

- พื้นที่ทั่วไป 

200

 

- บริเวณที่ปรุงอาหารและที่ทำความสะอาด 

300

 

ห้องพักพนักงาน

 

 

- ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและบริเวณตู้เก็บของ

100

 

- ห้องพักผ่อน

50

 

ห้องปฐมพยาบาล

 

 

- ห้องพักฟื้น

50

 

- ห้องตรวจรักษา

400

 

ห้องสุขา

100

 

ห้องเก็บของ

 

 

- ห้องเก็บวัตถุดิบขนาดใหญ่

 

 

  • เก็บรวบรวมไว้โดยไม่เคลื่อนย้าย

50

 

  • เก็บรวบรวมไว้เพื่อการเคลื่อนย้าย

100

 

- ห้องเก็บวัตถุดิบขนาดปานกลางหรือละเอียดอ่อน

 

 

  • เก็บรวบรวมไว้โดยไม่เคลื่อนย้าย

100

 

  • เก็บรวบรวมไว้เพื่อการเคลื่อนย้าย

200

 

 

 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

โรงงานน้ำตาล

 

 

- พื้นที่ทั่วไป

200

 

โรงน้ำแข็ง

 

 

- พื้นที่ทั่วไป 

200

 

 

 

อุตสาหกรรมอื่น ๆ

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

 

 

- พื้นที่ทั่วไป

50

 

อาคารหม้อน้ำ

 

 

- พื้นที่ทั่วไป

50

 

ห้องควบคุมและห้องสวิตช์

 

 

- พื้นที่ทั่วไป

200

 

ห้องปฏิบัติการทดลองและห้องทดสอบ

 

 

- พื้นที่ทั่วไป

400

 

โรงภาพยนตร์

 

 

- ห้องจองตั๋วหรือห้องขายตั๋ว

400

 

- ห้องฉายภาพยนตร์

200

 

 

 

มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณการผลิต

ประเภทอุตสาหกรรม

อาคาร/พื้นที่

ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง(ลักซ์)

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

โรงงานทำขนมปัง

 

 

- บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไป

200

 

- บริเวณห้องผสมและห้องอบขนมปัง

300

 

 

 

อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์

โรงงานผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง

 

 

- ห้องเครื่องจักร

400

 

- ห้องรีดกระดาษ

400

 

- โรงเตรียมวัตถุดิบและบริเวณกระบวนการตัดตกแต่งการทำให้เรียบ

400

 

โรงพิมพ์

 

 

ห้องแท่นพิมพ์

 

 

- บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไป

400

 

- บริเวณการตรวจสอบ

600

 

 

 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้

งานไม้วัสดุแผ่นตกแต่งผิว

 

 

- บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไป

200

 

 

 

อุตสาหกรรมเคมี

โรงงานผลิตยาและสารเคมีบริสุทธิ์

 

 

- บริเวณที่เก็บวัตถุดิบ

300

 

- บริเวณห้องทดสอบและห้องทดลอง

400

 

- บริเวณกระบวนการผลิตสารเคมีบริสุทธิ์

300

 

โรงงานผลิตสบู่

 

 

- บริเวณกระบวนการต้มหรือการตัดสบู่เป็นชิ้น

200

 

 

 

อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง

โรงงานผลิตเครื่องหนัง

 

 

- บริเวณกระบวนการต้ม 

200

 

โรงงานผลิตยาง

 

 

- บริเวณที่เก็บสินค้าและที่เตรียมโครงสร้าง 

300

 

 

 

อุตสาหกรรมผลิตโลหะ

โรงประกอบเครื่องบินและซ่อมเครื่องบิน

 

 

- บริเวณคลังเก็บชิ้นส่วนเตรียมผลิต 

600

 

- บริเวณกระบวนการซ่อมและบำรุงรักษา 

400

 

โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกาและเครื่องประดับ

 

 

- บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไป 

600

 

- บริเวณกระบวนการผลิตละเอียด 

800

 

- บริเวณกระบวนการผลิตละเอียดมาก 

2400

 

 

 

อุตสาหกรรมเหล็ก

โรงงานผลิตเหล็ก(เหล็กเส้น เหล็กแผ่น และลวด)

 

 

- บริเวณบ่อชุบและเตาอบ 

100

 

- บริเวณกระบวนการนำเหล็กเข้าอบ 

200

 

- บริเวณกระบวนการรีดหนัก รีดหยาบ หรือการเฉือนหยาบ

200

 

- บริเวณการรีดเย็น รีดร้อน และดึงลวดด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ หรือการเฉือนละเอียด

300

 

- บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไปในแผนกหลอมและรีด

100

 

- บริเวณกระบวนการทำแผ่นเหล็ก การเคลือบสังกะสีและดีบุก

200

 

- บริเวณห้องมอเตอร์ 

600

 

โรงงานผลิตเหล็กก่อสร้าง

 

 

- บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไป 

200

 

 

 

อุตสาหกรรมเหมือง

กระบวนการบนพื้นดิน

 

 

- บริเวณกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ

200

 

- บริเวณการทำงานของเครื่องจักร เครื่องเป่า หรือพัดลม

200

 

- บริเวณกระบวนการล้างแร่

100

 

- ห้องหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Rescue room) 

200

 

- บริเวณกระบวนการซ่อม 

200

 

กระบวนการทำงานใต้พื้นดิน

 

 

- ทางเข้า - ออก

20

 

- ห้องเครื่องจักรใต้ดิน

20

 

- บริเวณสายพานลำเลียง

20

 

- บริเวณทางแยก

20

 

- สำนักงานใต้ดิน

100

 

 

 

อุตสาหกรรมอโลหะ

โรงโม่หิน

 

 

- บริเวณอุโมงค์และสายพานลำเลียง ปล่องทางขึ้นลง รางเทหิน

200

 

- บริเวณห้องบดหิน 

200

 

- บริเวณกระบวนการคัดแยก 

200

 

โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาเซรามิก

 

 

- บริเวณกระบวนการบด การคัดแยก และห้องเผา 

200

 

- บริเวณกระบวนการปั๊มขึ้นรูป การอัด การทำความสะอาดและการแต่ง

300

 

โรงหล่อโดยใช้แม่พิมพ์ทราย

 

 

- บริเวณกระบวนการเตรียมทราย และการทำความสะอาดโรงงานแก้ว

200

 

- บริเวณห้องผสมและเตาเผา 

200

 

 

 

อุตสาหกรรมอื่น ๆ

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

 

 

- บริเวณที่ตั้งหม้อน้ำ กังหัน และเครื่องสูบน้ำ

200

 

- บริเวณพื้นที่รอบ ๆ หัวเผาและเครื่องเป่าเขม่า

200

 

- บริเวณกระบวนการอื่น ๆ

200

 

- บริเวณอาคารหม้อน้ำใช้มาตรฐานอาคารหม้อน้ำ

 

 

- บริเวณห้องควบคุมใช้มาตรฐานห้องควบคุมและห้องสวิตช์

 

 

อาคารหม้อน้ำ

 

 

- บริเวณการขนถ่ายถ่านหิน

50

 

- บริเวณพื้นที่หน้าหม้อน้ำ 

200

 

สถานีบริการน้ำมัน

 

 

- บริเวณหัวจ่ายน้ำมัน 

200

 

- บริเวณบริการทั่วไป (บ่อตรวจช่วงล่าง ล้างรถ จารบี) 

200

 

สถานีดับเพลิง

 

 

- ห้องอุปกรณ์ ห้องเครื่องมือ เครื่องใช้ 

200

 

ห้องควบคุมและห้องสวิตช์

 

 

- บริเวณแผงควบคุมและแผงสวิตช์ 

400

 

- บริเวณด้านหลังแผงควบคุมและแผงสวิตช์ 

200

 

ห้องบรรจุหีบห่อ

 

 

- บริเวณการบรรจุหีบห่อ ทำเครื่องหมายและจัดส่ง 

200

 

- บริเวณโต๊ะตรวจนับ 

200

 

 

 

มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ ที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงาน

ประเภทอุตสาหกรรม

อาคาร/พื้นที่

ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง(ลักซ์)

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

โรงโม่แป้ง

 

 

- การทำความสะอาด การโม่ หรือการบด

200

 

- การอบ

300

 

- การคัดเกรดแป้ง

400

 

โรงงานน้ำตาล

 

 

- การคัดเกรดน้ำตาล

600

 

โรงงานขนมปัง

 

 

- งานผสมและตกแต่ง 

300

 

- การตกแต่งและการเคลือบน้ำตาล 

400

 

โรงงานอาหารกระป๋อง

 

 

- งานตรวจสอบอาหาร 

600

 

- กระบวนการเตรียมอาหาร(การทำความสะอาด การต้ม ฯลฯ)

400

 

- กระบวนการต้มกลั่น 

200

 

- กระบวนการติดฉลากด้วยความเร็วสูง 

400

 

โรงงานทำเนื้อสัตว์

 

 

- การลอกหนัง 

200

 

- การถอดกระดูก การทำความสะอาด การบด หรือการตัด 

400

 

- การบรรจุหีบห่อและกระป๋อง

400

 

- การตรวจสอบ

600

 

โรงงานน้ำแข็ง

 

 

- งานเลื่อยน้ำแข็ง

300

 

โรงงานผลิตเครื่องดื่ม

 

 

- กระบวนการต้มและบรรจุ

300

 

โรงงานรีดนม

 

 

- การบรรจุขวด

600

 

โรงงานผลิตช็อกโกแลตหรือลูกกวาด

 

 

- การผสม การกวน หรือการต้ม

200

 

- การปอกเปลือก การกรองร่อน หรือการสกัดแยกไขมัน การบด การกลั่น การทำความสะอาดถั่ว การโม่บดหรือการทำครีม

300

 

- การตกแต่งด้วยมือ

400

 

 

 

อุตสาหกรรมสิ่งทอสิ่งถัก

โรงงานทอผ้าไหมและผ้าใยสังเคราะห์

 

 

- การกรอด้าย การย้อม หรือการต่อเส้นด้าย 

400

 

- การทอและการตกแต่งสำเร็จ

800

 

- การสืบด้ายเส้นยืน(เส้นด้ายตามยาวในเครื่องทอผ้า) 

400

 

- การร้อยตะกร้อ 

800

 

โรงงานทอผ้าปอกระเจา

 

 

- การทอ การปั่นเครื่องแจ็กการ์ด หรือการกรอ

200

 

- การรีดเส้นด้าย

200

 

โรงงานทอผ้าฝ้ายและผ้าลินิน

 

 

- การทอผ้าสีเข้ม ทอละเอียด

800

 

- การทอผ้าสีอ่อน ทอละเอียด

400

 

- การทอผ้าดิบ

300

 

- การสืบด้าย การแต่ง หรือการบรรจุ

300

 

- การลงด้ายคู่ 

300

 

- การกรอด้าย การย้อม การทำเกลียวเส้นใย การรีดปุยหรือการปั่น

200

 

- การอัดเบล การผสมเส้นใย หรือการสางเส้นใย

200

 

- การร้อยตะกร้อ

800

 

- การตรวจสอบด้วยมือ

800

 

- การตรวจสอบด้วยความเร็ว 

1200

 

โรงงานย้อมผ้า

 

 

- การรับผ้า หรือการตรวจตำหนิผ้าดิบ

800

 

- กระบวนการชนิดเปียก

200

 

- กระบวนการชนิดแห้ง 

300

 

- การจับคู่สี (การเทียบสี) 

1200

 

- การตรวจสอบขั้นสุดท้าย 

1600

 

โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า

 

 

- งานรีด หรืองานบำรุงรักษาผ้า 

400

 

- งานคัดแยก ตัด หรือเย็บ ผลิตภัณฑ์สีอ่อน 

400

 

- งานคัดแยก ตัด หรือเย็บ ผลิตภัณฑ์สีปานกลาง 

600

 

- งานคัดแยก ตัด หรือเย็บ ผลิตภัณฑ์สีเข้ม 

800

 

- การตรวจสอบ หรือการตัดเย็บด้วยมือ 

1200

 

โรงงานผลิตถุงเท้า ชุดชั้นในและเสื้อผ้าไหมพรม

 

 

- เครื่องถักกลม 

400

 

- เครื่องเย็บตะเข็บหรือเย็บริม 

600

 

- การประกอบ 

600

 

- การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์สีอ่อน 

1600

 

- การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์สีเข้ม

2400

 

- การตรวจสอบและตกแต่งผลิตภัณฑ์สีอ่อนด้วยมือ

1200

 

- การตรวจสอบและตกแต่งผลิตภัณฑ์สีเข้มด้วยมือ

1600

 

โรงงานผลิตหมวก

 

 

- การถัก การทำความสะอาด การขึ้นรูป การวัดขนาดการทำปีกหมวก หรือการตกแต่งสำเร็จ

200

 

- การย้อมสี 

300

 

- การเย็บผลิตภัณฑ์สีอ่อน - ปานกลาง 

600

 

- การเย็บผลิตภัณฑ์สีเข้ม 

800

 

- การตรวจสอบ 

1200

 

โรงงานผลิตพรม

 

 

- การกรอด้าย หรือการเตรียมด้ายเส้นยืน 

300

 

- การออกแบบ การตัดแบบกระดาษ การยึดแบบ การตัด หรือการเย็บริม

400

 

- การถัก การปะซ่อม และการตรวจสอบ 

600

 

โรงซักรีด และซักแห้ง

 

 

- การซัก อบ 

200

 

- งานรับ - ส่ง และทำความสะอาด 

300

 

- งานรีดและพับ 

400

 

- งานคัดแยก และตรวจสอบ 

400

 

- งานปะซ่อม 

600

 

 

 

อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์

โรงงานผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง

 

 

- การตี หรือการบด 

200

 

- การตรวจสอบและการคัดเลือก

600

 

โรงงานทำกล่องและถุงกระดาษ

 

 

- งานทำแผ่นลูกฟูก กล่องกระดาษ หรือภาชนะบรรจุและถุงกระดาษ กระบวนการเคลือบและทำเป็นแผ่น

200

 

- งานพิมพ์ 

400

 

โรงพิมพ์หนังสือ

 

 

- งานเคลือบ เจาะ หรือเย็บเล่ม 

300

 

- การเย็บปกเข้าเล่ม หรืองานเครื่องจักรอื่นๆ 

400

 

- การตกแต่ง การพิมพ์ภาพและประดับ 

600

 

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ชนิดโรงหล่อ

 

 

- การทำแม่พิมพ์กระดาษสำหรับหล่อตัวพิมพ์ การแต่งตัวพิมพ์ หรือการหล่อด้วยเครื่องจักรหรือมือ

300

 

- คุมเครื่องพิมพ์ หรือการคัดเลือก 

600

 

โรงพิมพ์

 

 

ห้องเรียงพิมพ์

 

 

- เครื่องเรียงพิมพ์อัตโนมัติ 

300

 

- เรียงพิมพ์ด้วยมือ 

600

 

- การแต่งและอัดตัวพิมพ์บนแท่นพิมพ์ 

600

 

- การพิสูจน์อักษร 

600

 

การทำแม่พิมพ์ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

 

 

- การจำลองตัวพิมพ์ทั้งหน้าที่มาจากตัวเรียง การชุบด้วยไฟฟ้า หรือการล้าง

300

 

- การตกแต่งสำเร็จ หรือการค้นหา 

600

 

การกัดแม่พิมพ์ด้วยการถ่ายรูปและการทำแม่พิมพ์ด้วยโลหะ

 

 

- การกัด การแกะสลัก การทำแม่พิมพ์ด้วยโลหะ หรือการทำแม่พิมพ์โดยใช้กรดกัด

400

 

- การตกแต่งสำเร็จ หรือการค้นหา 

600

 

- การตรวจสอบ 

800

 

 

 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้

งานแกะสลักและแกะแม่พิมพ์

 

 

- การแกะสลักหิน และเครื่องจักร 

600

 

- การแกะสลักด้วยมือ หรือการแกะแม่พิมพ์ละเอียด

1200

 

งานไม้ทั่วไป

 

 

- งานเลื่อย 

200

 

- การวัดขนาด ออกแบบ หรือขัดกระดาษทรายหยาบ การติดกาว การใช้เครื่องจักรและโต๊ะทำงานปานกลาง

300

 

- การตกแต่ง การขัดกระดาษทรายละเอียด การใช้เครื่องจักรและโต๊ะทำงานละเอียด การดาดพื้นหน้าโต๊ะ เก้าอี้และอื่นๆ

400

 

งานไม้วัสดุแผ่นตกแต่งผิว

 

 

- การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 

400

 

โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้

 

 

งานเครื่องจักรและการประกอบไม้

 

 

- งานเลื่อยและตัดไม้แบบหยาบ 

200

 

- งานที่ใช้เครื่องจักร งานขัดกระดาษทราย และการประกอบงานฝีมือละเอียด

400

 

- งานคัดแยกและเตรียมไม้ลายบางๆ หรือพลาสติกสำหรับดาดพื้นหน้าโต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

800

 

- การดาดพื้นหน้าโต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ 

400

 

- การเข้ารูป และตรวจสอบขั้นสุดท้าย 

400

 

การทำเบาะบุนวม

 

 

- ขั้นตอนการตรวจสอบวัตถุดิบ 

1200

 

- การใส่วัตถุดิบและคลุม 

400

 

- การทำปลอกสวมโต๊ะ หรือเก้าอี้ 

600

 

- การตัดและเย็บ 

600

 

การทำฟูกและที่นอน

 

 

- การประกอบ 

400

 

- การติดขอบ 

600

 

 

 

อุตสาหกรรมเคมี

โรงงานผลิตยาและสารเคมีบริสุทธิ์

 

 

การผลิตยา

 

 

- การบด กวนผสม ทำให้แห้ง การอัดเม็ด ฆ่าเชื้อ การเตรียมและเติมสารละลาย

400

 

- การติดฉลาก บรรจุและทำหีบห่อ การตรวจสอบ และการผลิตสารเคมีบริสุทธิ์

400

 

- การแต่งเคมีบริสุทธิ์ขั้นสุดท้าย 

400

 

โรงงานผลิตสารเคมี

 

 

- กระบวนการต้ม ทำให้แห้ง การกรอง การทำให้ตกผลึก การฟอกสี และการสกัด

200

 

- เครื่องมือวัด เกจ วาล์ว ฯลฯ 

100

 

งานทาสีและพ่นสี

 

 

- การจุ่ม การอบ และการพ่นสีรองพื้น 

200

 

- การขัดถู การพ่นสี ทาสี และการตกแต่งงานปกติ 

400

 

- การพ่นสี ทาสี และการตกแต่งงานละเอียด 

600

 

- การพ่นสี ทาสี หรือการตกแต่งงานละเอียดมากเป็นพิเศษ เช่น ตัวถังรถยนต์ หีบเปียโน ฯลฯ

800

 

โรงงานผลิตสี

 

 

- เครื่องจักรอัตโนมัติทั่วไป 

200

 

- การผสมสีกลุ่มพิเศษ 

600

 

- การเปรียบเทียบสี 

800

 

โรงงานผลิตสบู่

 

 

- การห่อ การบรรจุ และการประทับตราโรงงานยาสูบ

300

 

- การทำให้แห้ง และงานทั่วไป 

200

 

- การทำเป็นชิ้น 

400

 

- การคัดเลือกและการแบ่งเกรด 

600

 

 

 

อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง

โรงงานพลาสติก

 

 

- กระบวนการรีด 

400

 

- กระบวนการอัด ฉีด และการเป่าแม่พิมพ์ 

300

 

การขึ้นโครงแผ่น

 

 

- การขึ้นรูป 

300

 

- การตกแต่งทำให้เรียบและการขัดเงา 

400

 

- การติดประสาน 

300

 

- การเปรียบเทียบสี และการประกอบ 

800

 

- การตรวจสอบ 

600

 

งานที่เกี่ยวกับงานผลิตวัตถุดิบพลาสติกใช้มาตรฐาน

 

 

โรงงานผลิตสารเคมีในอุตสาหกรรมเคมี

 

 

โรงงานผลิตเครื่องหนัง

 

 

- การทำความสะอาด หรือการฟอก 

200

 

- การตัด หรือการขูด 

200

 

- การตกแต่ง 

300

 

- การอัดบดและม้วนหนังสีอ่อน 

300

 

- การอัดบดและม้วนหนังสีเข้ม 

600

 

- การติดการเย็บหนังสีอ่อน 

400

 

- การติดการเย็บหนังสีเข้ม 

800

 

- การคัดเกรดและการเปรียบเทียบสีหนังสีอ่อน 

600

 

- การคัดเกรดและการเปรียบเทียบสีหนังสีเข้ม 

1200

 

โรงงานผลิตยาง

 

 

- การทำยางรถยนต์และยางใน 

300

 

- การตรวจสอบ และแก้ไข 

600

 

โรงงานผลิตรองเท้า

 

 

- การคัดเลือกและการแบ่งเกรด 

1200

 

- การเตรียมส่วนประกอบ 

800

 

- การคัด การตัด หรือการเย็บชิ้นส่วนประกอบ 

1200

 

- การเตรียมพื้น การใส่แบบไม้และทำพื้น หรือการตกแต่งสำเร็จ

800

 

 

 

อุตสาหกรรมผลิตโลหะ

โรงประกอบเครื่องจักร

 

 

งานหยาบ

 

 

- การประกอบเครื่องจักรกลหนัก โครงและชิ้นส่วนขนาดใหญ่ 

200

 

งานปานกลาง

 

 

- งานประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรยนต์และงานตัวถังรถยนต์

400

 

งานละเอียด

 

 

- งานประกอบชิ้นส่วนเล็กๆ วิทยุ อุปกรณ์โทรศัพท์ หรือส่วนประกอบเครื่องยนต์

800

 

งานละเอียดพิเศษ

 

 

- งานประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็กมากๆ หรือการทำเครื่องมือวัด เครื่องจักรกลที่เที่ยงตรง

1600

 

โรงประกอบเครื่องบินและโรงซ่อม

 

 

- การเจาะ การเย็บหมุด ขันนอต การจัดวางแผ่นอลูมิเนียมและการทำผนัง การทำปีก การทำกระบังรับลม การเชื่อม การประกอบย่อย การประกอบขั้นสุดท้าย หรือการตรวจสอบ

400

 

- งานทดสอบเครื่องยนต์ 

600

 

โรงกลึง เจาะ ไสโลหะ และโรงปรับเครื่อง

 

 

- งานที่ใช้โต๊ะทำงานและเครื่องจักรแบบหยาบ การนับ หรือการตรวจสอบชิ้นส่วนอะไหล่ในคลังเก็บ(โดยทั่วไปขนาดใหญ่กว่า ๗๕๐ ไมโครเมตร)

200

 

- งานที่ใช้โต๊ะทำงานและเครื่องจักรแบบปานกลาง งานเครื่องจักรกลอัตโนมัติตามปกติ การเจียรแบบหยาบหรือการขัดและขัดเงาปานกลาง(โดยทั่วไปขนาดใหญ่กว่า ๑๒๕ ไมโครเมตร)

400

 

- งานที่ใช้โต๊ะทำงานและเครื่องจักรแบบละเอียดงานเจียรปานกลาง หรือการขัดและขัดเงาละเอียด(โดยทั่วไปขนาดใหญ่กว่า ๒๕ ไมโครเมตร)

800

 

- งานที่ใช้โต๊ะทำงานและเครื่องจักรแบบละเอียดพิเศษ งานเจียรละเอียด หรืองานทำเครื่องมือและแกะแม่พิมพ์(โดยทั่วไปขนาดเล็กกว่า ๒๕ ไมโครเมตร)

1600

 

งานเชื่อมและบัดกรี

 

 

- การเชื่อมด้วยก๊าซ ไฟฟ้า หรือทองเหลือง 

200

 

- การเชื่อมไฟฟ้าเฉพาะแห่ง และบัดกรีธรรมดาทั่วไป

400

 

- การเชื่อมไฟฟ้าเฉพาะแห่ง และบัดกรีขนาดเล็ก 

800

 

- การเชื่อมไฟฟ้าเฉพาะแห่ง และบัดกรีขนาดเล็กมาก เช่น หลอดวิทยุ ฯลฯ

1200

 

โรงงานผลิตยานยนต์

 

 

- กระบวนการประกอบทั่วไป หรือการประกอบโครงรถ 

400

 

- การตรวจสอบขั้นสุดท้าย 

600

 

- งานตกแต่ง งานทำตัวถัง หรืองานประกอบตัวถัง 

400

 

งานที่เกี่ยวกับงานสี ใช้มาตรฐานงานทาสีและพ่นสี

 

 

ในอุตสาหกรรมเคมี

 

 

งานที่เกี่ยวกับงานเบาะบุนวม ใช้มาตรฐานการทำเบาะบุนวมของโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้

 

 

โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

 

- กระบวนการแช่ และการทำไมกา 

300

 

- การทำขดลวดคอยล์ หรือกระบวนการหุ้มฉนวนโดยทั่วไป 

400

 

- การทำขดลวดคอยล์ หรือกระบวนการหุ้มฉนวนโดยอุปกรณ์ละเอียด

800

 

งานที่เกี่ยวกับงานกลึง เจาะ หรือไสโลหะ ใช้มาตรฐานโรงกลึง เจาะ ไสโลหะ และโรงปรับเครื่อง

 

 

งานที่เกี่ยวกับงานผลิตโลหะแผ่น ใช้มาตรฐานโรงงานผลิตโลหะแผ่น ในอุตสาหกรรมเหล็ก

 

 

โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องประดับ

 

 

- การเจียระไนเพชรพลอย ขัดเงา หรือฝังเพชรพลอย

1600

 

 

 

อุตสาหรรมเหล็ก

โรงงานผลิตเหล็ก (เหล็กเส้น เหล็กแผ่น และลวด)

 

 

- งานตรวจสอบแผ่นเหล็ก 

400

 

โรงงานผลิตโลหะแผ่น

 

 

- งานที่ทำด้วยเครื่องจักรหรือบนโต๊ะทำงาน ปั๊มตรา การเฉือน การรีด การเชื่อมไฟฟ้า และม้วน

400

 

โรงงานตีเหล็ก

 

 

- งานตี และเชื่อม 

200

 

โรงงานผลิตเหล็กก่อสร้าง

 

 

- งานทำเครื่องหมาย 

400

 

 

 

อุตสาหกรรมอโลหะ

โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก

 

 

- งานเคลือบเงา หรือลงยา 

400

 

- งานลงสี และทำให้ขึ้นเงา 

600

 

โรงหล่อโดยใช้แม่พิมพ์ทราย

 

 

- การเทโลหะหลอมละลายใส่แม่พิมพ์ และการถอดแม่พิมพ์ 

200

 

- การแต่ง และการยิงทราย 

300

 

- การทำแม่พิมพ์หยาบ 

200

 

- การทำแม่พิมพ์ละเอียดและการตรวจสอบ 

400

 

งานทำแก้ว

 

 

- การปั๊มขึ้นรูป เป่าแก้ว และขัดเงา 

200

 

- การโม่ การตัด หรือการตัดแก้วตามขนาด 

300

 

- การโม่ละเอียด แกะสลัก ตกแต่ง ทำมุม และการตรวจสอบ 

400

 

- การตรวจสอบอย่างละเอียด และตัดแต่ง 

800

 

 

 

อุตสาหกรรมอื่นๆ

โรงผลิตกระแสไฟฟ้า

 

 

- การปฏิบัติงานทั่วไปของโรงกังหัน

300

 

- การบำรุงรักษากังหัน 

600

 

- เครื่องมือวัด เกจ วาล์ว ฯลฯ (ไม่รวมอาคารหม้อน้ำ) 

100

 

งานที่เกี่ยวกับหม้อน้ำใช้มาตรฐานอาคารหม้อน้ำ

 

 

อาคารหม้อน้ำ

 

 

- เครื่องมือวัด เกจ ฯลฯ

200

 

สถานีบริการน้ำมัน

 

 

- งานบริการซ่อม 

400

 

ห้องปฏิบัติการทดลองและห้องทดสอบ

 

 

- การปรับเทียบมาตรฐานสากล เครื่องจักรกลที่เที่ยงตรง เครื่องทดสอบ และเครื่องมือวัด

800

 

 

 

งานสำนักงาน

ห้องคอมพิวเตอร์

 

 

- งานบันทึกข้อมูล 

600

 

- บริเวณที่แสดงข้อมูล (จอภาพและเครื่องพิมพ์)

600

 

ห้องธุรการ

 

 

- งานพิมพ์ดีด การเขียน การอ่าน และการจัดเก็บเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

400

 

- การทำงานที่สีของชิ้นงานกับสีของพื้นผิวกลมกลืนกัน 

600

 

 

 

มาตรฐานเทียบเคียงความเข้มของแสงสว่าง ณ ที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงาน 

การใช้สายตาตามลักษณะงาน

ความเข้มของแสงสว่าง

ตัวอย่าง

งานละเอียดสูงมากเป็นพิเศษ

1400 หรือมากกว่า

การตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก

(เช่น เครื่องมือที่มีขนาดเล็กมาก)

การทำเครื่องประดับและทำนาฬิกาในกระบวนการที่มีขนาดเล็ก

การถักถุงเท้า เสื้อผ้าที่มีสีเข้ม รวมทั้งการซ่อมแซมสินค้าที่มีสีเข้ม

งานละเอียดสูงมาก

1600

งานละเอียดที่ต้องทำบนโต๊ะหรือเครื่องจักร เช่น

ทำเครื่องมือและแม่พิมพ์ (ขนาดเล็กกว่า ๒๕ ไมโครเมตร)ตรวจวัด และตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กและชิ้นงานที่มีส่วนประกอบขนาดเล็ก

การซ่อมแซมสินค้าสิ่งทอ สิ่งถักที่มีสีอ่อน

การตรวจสอบและตกแต่งชิ้นส่วนของสินค้า สิ่งทอ สิ่งถักที่มีสีเข้ม

การวัดระยะความยาวขั้นสุดท้าย

งานละเอียดสูง

1200

การตรวจสอบการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยมือ

การตรวจสอบและการตกแต่งชิ้นส่วนสินค้าสิ่งทอ สิ่งถักหรือเสื้อผ้าที่มีสีอ่อนขั้นสุดท้ายด้วยมือ

การแบ่งเกรดและเทียบสีของหนังที่มีสีเข้ม

การเทียบสีในงานย้อมผ้า

 

 

800

การระบายสี พ่นสี และตกแต่งชิ้นงานที่ละเอียดมากเป็นพิเศษ

การเทียบสีที่ระบายชิ้นงาน

งานย้อมสี

งานละเอียดที่ทำบนโต๊ะและที่เครื่องจักร (ขนาดเล็กถึง ๒๕ ไมโครเมตรการตรวจสอบงานละเอียด (เช่น ตรวจ ปรับ

ความถูกต้องของสเกล กลไก และเครื่องมือที่ต้องการความถูกต้องเที่ยงตรง)

งานละเอียดปานกลาง

600

การทำงานสำนักงานที่มีสีติดกันน้อย

งานวาดภาพหรือเขียนแบบระบายสี พ่นสี และตกแต่งสีงานที่ละเอียด

งานพิสูจน์อักษร

การตรวจสอบขั้นสุดท้ายในโรงงานผลิตรถยนต์

งานบันทึกข้อมูลทางจอภาพ

งานละเอียดน้อย

400

งานขนาดปานกลางที่ทำที่โต๊ะหรือเครื่องจักร (มีขนาดเล็กถึง ๑๒๕ ไมโครเมตร)

งานประจำในสำนักงาน เช่น การพิมพ์ การจัดเก็บแฟ้มหรือการเขียน

การตรวจสอบงานที่มีขนาดปานกลาง (เช่น เกจทำงานหรือไม่ เครื่องโทรศัพท์)

การประกอบรถยนต์และตัวถัง

การทำงานไม้อย่างละเอียดบนโต๊ะหรือที่เครื่องจักร

การประดิษฐ์หรือแบ่งขนาดโครงสร้างเหล็ก

งานสอบถาม หรืองานประชาสัมพันธ์

 

 

300

การเขียนหรืออ่านกระดานดำหรือแผ่นชาร์ทในห้องเรียน

งานรับและจ่ายเสื้อผ้า

งานร้านขายยา

การทำงานไม้ชิ้นงานขนาดปานกลางซึ่งทำที่โต๊ะหรือเครื่องจักร

งานบรรจุน้ำลงขวดหรือกระป๋อง

งานทากาว เจาะรูและเย็บเล่มหนังสือ

งานเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และล้างจาน

งานละเอียดน้อยมาก

200

งานหยาบที่ทำที่โต๊ะหรือเครื่องจักร (ขนาดใหญ่ต้นฉบับกว่า ๗๕๐ ไมโครเมตรการตรวจงานหยาบด้วยสายตาการนับ หรือการตรวจเช็คสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ในห้องเก็บของ

 

มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์บริเวณโดยรอบที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานโดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน

พื้นที่ 1

พื้นที่ 2

พื้นที่ 3

1000-2000

มากกว่า 2000-50000

มากกว่า 5000-10000

มากกว่า 10000

300

600

1000

2000

200

300

400

600

หมายเหตุ :        พื้นที่ 1 หมายถึง จุดที่ให้ลูกจ้างทำงานโดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน

                        พื้นที่ 2 หมายถึง บริเวณถัดจากที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานในรัศมีที่ลูกจ้างเอื้อมมือถึง

                        พื้นที่ 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบที่ติดพื้นที่ 2 ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

06 มีนาคม 2563

ผู้ชม 87 ครั้ง

Engine by shopup.com